รายชื่อติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ-งานจราจร-รักษาความปลอดภัย-งานประปา


ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.ส่วนหน้า) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


1. ผกก.สภ.เมืองฯ เป็น ผอ.ศปก.สน. พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ 081-8884522
2. รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฯ เป็น รอง.ผอ.ศปก.สน. พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร 087-9444747
3. รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฯ เป็น รอง.ผอ.ศปก.สน. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ นิภาพร 081-4754238
4. ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฯ เป็น จนท.ประจำ ศปก. ด.ต.ณัฐพงษ์ ศรีสุขวงค์ 081-5966295
5. ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองฯ เป็น จนท.ประจำ ศปก. ด.ต.ชัยมงคล โพนพุฒิ 084-6881231

ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) สภ.เมืองกำแพงเพชร


1. รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฯ เป็น ผอ.ศปก. พ.ต.ท.สิวะพรรษ์ ศรีหิรัญญะกุล 089-4609311
2. สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฯ เป็น รอง ผอ.ศปก. พ.ต.ท.นิกรณ์ ใบเนียม 085-2723800
3. รอง สว.สส.สภ.เมืองฯ เป็น ผู้ช่วย ผอ.ศปก. ร.ต.ท.ธนกร ทั่งศิริ 063-1126926
4. ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฯ เป็น จนท.ประจำ ศปก. ด.ต.หญิงดาวรุ่ง ภานานันท์ 082-2251522

รายชื่อติดต่อประสานงานด้านจราจรและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร)


1. หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง 090-4565525
2. นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 098-9688818

รายชื่อติดต่อประสานงานด้านงานอาคารสถานที่และประปา


1. หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายเพ่ง วศินวงส์สว่าง 090-4565525
2. นายชัยรัตย์ ศรีวงค์ราช 092-7166525