การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564

สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวนที่นั่งสอบ 9,840 ที่นั่ง จำนวนตึก/อาคารสอบ 19 ตึก/อาคาร
จำนวนห้องสอบ 174 ห้อง

กรุณาเลือกแผนที่ ตึก/อาคาร ประจำสนามสอบ

อาคารเรียน 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคารน้ำเพชร
อาคาร 10
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า)
อาคารโลจิสติกส์ (คหกรรม เดิม)
อาคารการศึกษาพิเศษ
หอประชุมรัตนอาภา
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารภูมิภาคศึกษา
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารคณะครุศาสตร์
อาคารเรียนเอนกประสงค์ (SAC)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใหม่)
กองอำนวยการ